Tajwid Surat Abasa 1 42

Tajwid adalah cara membaca Al-Quran dengan benar, berterus terang, dan jelas seperti yang disyariatkan dalam uslub bacaan nash ayat Al-Quran. Konsep tajwid, berasal dari kata thajwada (bacaan) dan makharij Al-Huruf (lokasi dari asal usul suara huruf dinyatakan dari mulut). Tajwid menangani keadaan bacaan diri dan eyyam seperti pemuktamad-sabab, infitar, idghan, dan lain-lain. Kebanyakan tajwid bergantung pada ciri-ciri huruf dan ukurannya menyeleai nizam tempat bacaannya.

Fungsi Tajwid

Tajwid menjadi sebuah tantangan yang luar biasa karena ia bergantung kepada intonasi betul. Oleh itu, ia boleh diteroka oleh sesiapa sahaja yang berminat untuk mempelajarinya, termasuk budak-budak yang mempelajari bacaan Quran mandiri. Fungsi utama tajwid pada masa ini adalah untuk membantu umat Islam menghormati, membaca, dan mematuhi ayat Al-Quran dengan benar.

Tajwid adalah satu aspek penting dalam kajian Al-Quran sebab ia boleh digunakan untuk membuat penghawaanan dan intonasi ayat yang dibaca. Ini juga membolehkan orang untuk menerima dan memahami perkataan-perkataan dan ayat ayat Al-Quran dengan lebih jelas. Selain itu, mempelajari Tajwid memvantgkan kosaKata Al-Quran. Para hafiz akan lebih dapat mengingat ayat lebih lama dan mengimbangi ayat Al-Quran yang dibaca, kerana mereka terbiasa dengan format diterima.

Ciri-ciri Tajwid

Ciri-ciri Tajwid tertentu dinyatakan oleh nashay dan fi’al (pengkhususan atau berubahnya suara huruf) yang diperuntukkan oleh Allah untuk dibaca. Berikut adalah antara ciri Tajwid yang paling penting;

  • Iqlab (aturan suara) – menjadi suara sepatah lagi;
  • Idhgham (aturan suara) – menjadi satu suara;
  • Ikhfas (aturan suara) – menjadi suara satu butir;
  • Ikhfa (aturan suara)- menjadi suara sepatah lagi;
  • Tunjuk satu (aturan suara) – menjadi suara sepatah lagi;

Ciri-ciri Tajwid penting dan harus dipatuhi bagi memastikan bacaan Al-Quran adalah tepat dan jelas. Yang paling utama ialah kefahaman dan nadanya yang betul dan adanya nada yang unik. Ini kerana bambangan kata-kata adalah berbeza daripada yang lain, yang menjadikan Al-Quran berbeza daripada jenis tulisan lain. Kadang-kala, jika ada perselisihan, ciri Tajwid akan dianggap sebagai hujah terakhir apabila perasaan untuk arahan atau pengertian adalah tidak jelas.

Ciri ‘ateef (atusan suara) juga penting kerana ia membuatkan ayat Al-Quran mengantikan kaedah berbunyi yang betul dan bersesuaian dengan bacaan Al-Quran. Ia juga membuatkan Al-Quran sangat mudah untuk dimengerti oleh mereka yang membaca. Ini kerana ia digunakan untuk memfokuskan cara pengucapan. Peraturan-peraturan ini adalah penting untuk diketahui oleh hafiz atau mereka yang menghafal Al-Quran, kerana ia membuatkan bacaan tu menjadi tepat dan jelas.

Surat Abasa Ayat 6-10

Salah satu ayat mengenai tajwid ialah Surat Abasa ayat 6 hingga 10. Di bawah ini adalah jelas bahawa terdapat pelbagai ciri-ciri tajwid yang wujud di dalam ayat ini.

Tajwid surat 'Abasa ayat 6-10

Di dalam ayat ini terdapat ciri tajwid ikhfa’. Ikhfa’, adalah dimana seseorang membaca satu pada sudut yang melengkung. Menurut Imam Ibn al-Jazari (w. 833/1429), adalah penting untuk mengikuti sudut ini agar bacaan ​​tetap jelas dan alat lain (termasuk pengulangan dan pergerakan) tidak terganggu. Cara bacaan lain yang diperingatkan dalam ayat ini ialah iqlab, di mana huruf dibaca sekali lagi. Ini dimaksudkan untuk melambangkan betapa serius wanita itu ketika dia berbicara, semua ini bagi mempromosikan arti dan konteks ayat.

Hal lain yang patut diperhatikan dalam ayat ini ialah penekanan Ibtida’, yang merujuk kepada hukum yang mengatakan bahawa bacaan doa yang terkenal harus dimulakan dengan gemetar. Mungkin maksudnya ialah bahawa pembaca perlu mengambil nafas dalam sebelum membaca doa ini. Ini membantu pembaca untuk menyatakan kata-kata doa ini tanpa mengganggu pendedahan kepada kekuatan bacaannya.

Yang juga perlu disebut ialah Tunjuk satu, iaitu teknik yang banyak digunakan oleh pembaca ayat Al-Quran. Teknik ini menggunakan pengulangan yang disebut “hukum tunjuk satu”. Ia merujuk kepada pengulangan satu perkataan sebelum suku kata lain dalam frasa. Dia juga merujuk kepada bacaan di mana dua suku kata separuh yang berdekatan atau lebih panjang disebut dalam nada yang lebih panjang daripada yang lain. Ini menimbulkan semangat tertentu dan juga memudahkan peng

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *